อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 10/2562
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 10/2562

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางอารีย์ แสนสม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 10/2562 โดยมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ หอประชุมจังหวัดภูเก็ต ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ในการประชุมครั้งนี้ ได้แจ้งเรื่องผลการดำเนินงานศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จังหวัดภูเก็ต, แผนงานการรับบริจาคโลหิต, ติดตามการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE, การจัดตั้งสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค, การคัดเลือกเพื่อเชิดชูเกียรติ บุคคล หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562, การเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย, การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2562, รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 และระยะที่ 2, รายงานสภาพอากาศ, รายงานสถานการณ์น้ำบริโภคอุปโภค และการบริหารจัดการน้ำ, การแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์บูรณาการบริหารจัดการน้ำจังหวัดภูเก็ต, ปริมาณขยะที่เกิดจากพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงการบริโภค, รายงานสถานการณ์นักท่องเที่ยว, รายงานปฏิทินการท่องเที่ยว ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 และปริมาณจำนวนเที่ยวบิน เป็นต้น

นอกจากนี้ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องการจัดกิจกรรมสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดภูเก็ต ในวันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562 โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 9 ตุลาคม – 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในเขตจังหวัดภูเก็ต โดยมีเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรมขั้นต่ำ 1,500 คน ประกอบด้วย นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกแห่งๆ ละ 10 คน ข้าราชการและพนักงานของรัฐ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.