อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 10/2562
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 10/2562

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางอารีย์ แสนสม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 10/2562 โดยมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ หอประชุมจังหวัดภูเก็ต ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ในการประชุมครั้งนี้ ได้แจ้งเรื่องผลการดำเนินงานศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จังหวัดภูเก็ต, แผนงานการรับบริจาคโลหิต, ติดตามการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE, การจัดตั้งสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค, การคัดเลือกเพื่อเชิดชูเกียรติ บุคคล หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562, การเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย, การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2562, รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 และระยะที่ 2, รายงานสภาพอากาศ, รายงานสถานการณ์น้ำบริโภคอุปโภค และการบริหารจัดการน้ำ, การแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์บูรณาการบริหารจัดการน้ำจังหวัดภูเก็ต, ปริมาณขยะที่เกิดจากพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงการบริโภค, รายงานสถานการณ์นักท่องเที่ยว, รายงานปฏิทินการท่องเที่ยว ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 และปริมาณจำนวนเที่ยวบิน เป็นต้น

นอกจากนี้ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องการจัดกิจกรรมสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดภูเก็ต ในวันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562 โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 9 ตุลาคม – 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในเขตจังหวัดภูเก็ต โดยมีเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรมขั้นต่ำ 1,500 คน ประกอบด้วย นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกแห่งๆ ละ 10 คน ข้าราชการและพนักงานของรัฐ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.