อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่เยี่ยมศาลเจ้าบางเหนียวต่าวโบ้เก้ง เนื่องในประเพณีถือศีลกินผัก
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่เยี่ยมศาลเจ้าบางเหนียวต่าวโบ้เก้ง เนื่องในประเพณีถือศีลกินผัก

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ลงพื้นที่เยี่ยมศาลเจ้า เนื่องในประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2562 ที่มีขึ้นในระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 7 ตุลาคม 2562 พร้อมร่วมตักอาหารให้กับพี่น้องประชาชน ณ ศาลเจ้าบางเหนียวต่าวโบ้เก้ง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

เทศกาลถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต เป็นประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดมาเป็นเวลานาน ซึ่งเชื่อกันว่าภูเก็ตเป็นแห่งแรกในภาคใต้ที่จัดประเพณีขึ้นตั้งแต่สมัยที่ชาวจีนจำนวนมากอพยพเข้ามาทำงานเป็นกรรมกรเหมืองแร่ ครั้งหนึ่งเคยเกิดโรคระบาดขึ้นที่บ้านกะทู้ คณะงิ้วจากเมืองจีนซึ่งได้มาเปิดการแสดงอยู่นาน จึงจัดให้มีพิธีกินผักและสร้างศาลเจ้าขึ้นมาหรือที่คนภูเก็ตเรียกว่า “อ๊าม” เพื่อเป็นการสะเดาะห์เคราะห์ จากนั้นโรคร้ายก็หายไป ชาวกะทู้เกิดความเลื่อมใสและปฏิบัติสืบตามกันมา ไม่นานก็แพร่หลายมากขึ้นเรื่อยๆ จนชาวบ้านอยากได้พิธีกินผักที่สมบูรณ์ จึงส่งตัวแทนไปเอาขี้ธูปและรายละเอียดขั้นตอนพิธีที่ถูกต้องจากมณฑลกังไส (กวางสี) ประเทศจีนมาปฏิบัติ ศาลเจ้ากะทู้จึงได้ชื่อว่าเป็นต้นตำรับของประเพณีถือศีลกินผักในปัจจุบัน

สำหรับศาลเจ้าบางเหนียวนับเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยเชื้อสายจีนในภูเก็ต ที่มีความศรัทธาและเชื่อมั่นในความดีงามของบรรพบุรุษที่เคยได้สร้างไว้ และในแต่ละปี ในช่วงเวลาของประเพณีถือศีลกินผัก ทางศาลเจ้าจะมีการจัดงานเทศกาลอย่างยิ่งใหญ่ มีชาวไทยเชื้อสายจีนในประเทศ และนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศให้ความนิยมเข้ามาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.