อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีส่งเก๊ง (สวดมนต์) ถวายพระพรชัยมงคล
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีส่งเก๊ง (สวดมนต์) ถวายพระพรชัยมงคล

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 19.00 น. ที่บริเวณเวทีกลางสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นางอารีย์ แสนสม รองปลัด อบจ. นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นางสาวสุปรียา เอี่ยมวิวัฒนากูล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีส่งเก๊งหรือพิธีสวดมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2562 โดย นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี ซึ่งมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการชมรมอ๊ามภูเก็ต หน่วยงานต่างๆ และประชาชน เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับชมรมอ๊ามภูเก็ต องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต และหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต ร่วมกันจัดงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 29 กันยายน -7 ตุลาคม 2562 เพื่อสืบทอดประเพณีอันดีงามที่เก่าแก่ของชาวภูเก็ต ซึ่งได้ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นประจำทุกปี โดยกำหนดจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ พิธีส่งเก๊ง (สวดมนต์) ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การออกเยี่ยมอ๊าม (ศาลเจ้า) ไหว้พระ 9 วัน 9 อ๊าม การจำหน่ายอาหารเจ ในช่วงประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ณ บริเวณอ๊าม (ศาลเจ้า) ต่างๆ มีการประกอบพิธีกรรม เช่น พิธีโขกุ้น (พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาอ๊าม) พิธีป้ายฉิดแซ (พิธีบูชาดาว) พิธีอิ้วเก้ง (พิธีแห่พระรอบตัวเมืองภูเก็ต) พิธีอาบน้ำมัน พิธีขึ้นบันไดมีด พิธีโก้ยโห้ย (พิธีลุยไฟ) พิธีโก้ยห่าน (พิธีสะเดาะเคราะห์) เป็นต้น

ในทุกๆ ปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้สนับสนุนกิจกรรมในงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต สำหรับปีงบประมาณ 2562 อบจ.ภูเก็ต ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดพิธีส่งเก๊ง (สวดมนต์) ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณเวทีกลางสะพานหิน เป็นเงิน 1,190,000 บาท เพื่อสืบทอดและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามที่เก่าแก่ของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นประจำทุกปีให้อยู่คู่กับจังหวัดภูเก็ต รวมถึงเพื่อเผยแพร่การท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต ให้นักท่องเที่ยวได้ทราบถึงเอกลักษณ์ของวิถีชีวิตประเพณีวัฒนธรรมของชาวภูเก็ต ตลอดจนเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น

ทั้งนี้ งานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต เป็นการถือศีลปฏิบัติธรรมชำระร่างกาย ทำจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ ถือเป็นการบูชาปวงเทพและองค์พระผู้ศักดิ์สิทธิ์ ให้ประทานพร ความสุข ความสงบสุข แก่ปวงประชาชน ดังนั้น คณะกรรมการจัดงานและประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ต สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่ห้ว ที่มีต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่าตลอดระยะเวลาที่ได้เถลิงถวัลยราชสมบัติ จึงได้ร่วมใจประกอบพิธีส่งเก๊ง หรือพิธีสวตมนต์ จุดเทียนชัยถวายพระพรและกล่าวคำถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในครั้งนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.