อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะ อบต.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช เพื่อศึกษาดูงานการบริหาร
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะ อบต.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช เพื่อศึกษาดูงานการบริหาร

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นางอารีย์ แสนสม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ร่วมต้อนรับ นายสมบูรณ์ ขลุกเอียด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 32 คน เพื่อศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของ อบจ.ภูเก็ต ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเสริมสร้างทัศนคติแก่บุคลากรให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.