อบจ.ภูเก็ต กำจัดยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก ณ ชุมชนปลากะตักพัฒนา
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต กำจัดยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก ณ ชุมชนปลากะตักพัฒนา

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำตำลรัษฎา ร่วมกิจกรรมรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ณ ชุมชนปลากะตักพัฒนา ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

สำหรับวิธีป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกนั้น ควรกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายให้หมดไป ซึ่งยุงลายจะเพาะพันธุ์ในน้ำใส ในภาชนะที่เก็บน้ำใช้ในบ้าน เช่น โอ่งน้ำ ถ้วยรองขาตู้กันมด แจกันดอกไม้ ภาชนะนอกบ้านที่มีน้ำขัง เช่น ยางรถยนต์ การทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายกระทำได้โดยภาชนะที่ใช้เก็บน้ำต้องมีฝาปิดให้มิดชิด ใช้ทรายกำจัดลูกน้ำใส่ในภาชนะขังน้ำ ทำลายภาชนะที่ไม่จำเป็น เพราะอาจมีน้ำขังได้ ปล่อยปลากินลูกน้ำ เช่น ปลาหางนกยูงในภาชนะที่มีน้ำขังขนาดใหญ่ เช่น อ่างบัว เปลี่ยนน้ำในภาชนะเล็กๆ เช่น แจกันทุก 7 วัน ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในบ้านและรอบบ้านให้เป็นระเบียบ และขัดขอบภาชนะทุกครั้งที่เปลี่ยนน้ำเพื่อทำลายไข่ยุงลาย

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.