อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนการจัดอบรมจริยธรรมอิสลาม จ.ภูเก็ต ประจำปี 2562
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนการจัดอบรมจริยธรรมอิสลาม จ.ภูเก็ต ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต อาจารย์อรุณ บุญชม ผู้แทนจุฬาราชมนตรี เป็นประธานในพิธีปิดโครงการอบรมจริยธรรมอิสลามจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2562 ครั้งที่ 24 พร้อมบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ดุอาอ์แบบนี้ซิ อัลลอฮ์ถึงจะรับ” ณ โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดย ดร.ไกรวุฒิ คุ้มบ้าน เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งมี เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย แขกผู้มีเกียรติ คณะกรรมการจัดการอบรม ผู้นำศาสนา ผู้นำองค์กร หัวหน้าครอบครัว นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วม

ดร.ไกรวุฒิ คุ้มบ้าน เลขานุการสภา อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า การศึกษาเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม เป็นสิ่งที่สำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จึงร่วมกับสมาคมส่งเสริมจริยธรรมอิสลามจังหวัดภูเก็ต และสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต ดำเนินโครงการอบรมจริยธรรมอิสลาม ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 8 กันยายน 2562 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน และโรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต สำหรับโครงการอบรมจริยธรรมอิสลามจังหวัดภูเก็ต เป็นโครงการที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2529 ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 24 มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 800 คน ประกอบด้วย ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน หัวหน้าครอบครัว ครู อาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบจ.ภูเก็ต เป็นเงิน 600,000 บาท ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษา องค์กรภาครัฐ เป็นที่ประทับใจแก่ผู้เข้ารับการอบรม ได้ข้อมูลความรู้ที่มีคุณค่า สามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดียิ่ง

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.