อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา และประชาชน จ.ภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา และประชาชน จ.ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์, นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส, นายสมคิด สุภาพ, นายโอภาส ชอบดี และนายมนู เขียวคราม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมเป็นเกียรติ และรับโล่ในฐานะหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนพิธีเปิดโครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา และประชาชน จังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2562 โดยมี นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน และนางศิรวี วาเล๊าะ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงาน ณ สนามกีฬาสุระกุล อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

การจัดการแข่งขันฯ ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีน้ำใจนักกีฬา มีความรักสามัคคีในหมู่คณะ เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านการกีฬาของนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น โดยจัดการแข่งขัน จำนวน 12 ชนิดกีฬา แบ่งช่วงระยะเวลาจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 13-15 สิงหาคม 2562 จำนวน 11 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเล่ย์บอลในร่ม บาสเกตบอล เปตอง เทนนิส เซปัคตะกร้อ เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน ว่ายน้ำ วู้ดบอล ระหว่างวันที่ 27-30 สิงหาคม 2562 จัดการแข่งขันกีฬาประเภทกรีฑา มีโรงเรียนส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวนทั้งสิ้น 34 โรงเรียน มีนักกีฬา เจ้าหน้าที่ ผู้ควบคุม และคณะครู เข้าร่วมการแข่งขัน รวมจำนวน 13,000 คน

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.