อบจ.ภูเก็ต มอบรางวัลการแข่งขันปรุงก๋วยเตี๋ยวกุ๊ย
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต มอบรางวัลการแข่งขันปรุงก๋วยเตี๋ยวกุ๊ย

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 เวลา 19.30 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์ และนายมนู เขียวคราม สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต ร่วมมอบรางวัลการแข่งขันปรุงก๋วยเตี๋ยวกุ๊ย ในงาน “เทศกาลอาหารพื้นเมืองของดีชาวภูเก็ต (PHUKET LOCAL FOOD FESTIVAL) ครั้งที่ 9 อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 24 มกราคม 2560 ณ บริเวณเวทีกลางสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

สำหรับผลการตัดสินการแข่งขันปรุงก๋วยเตี๋ยวกุ๊ย ประกอบด้วย 1.รสชาติ 20 คะแนน 2.ลีลาท่าทาง 20 คะแนน 3.สีสันของก๋วยเตี๋ยวกุ๊ย 20 คะแนน 4.การจัดและความสวยงามของเครื่องเคียง 20 คะแนน 5.ความสะอาดและถูกสุขลักษณะ 20 คะแนน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คุณมารศรี เกยานนท์ รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ คุณกาญจนา กำปงซัน รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัล รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ คุณสมลาภ หงศ์นภารักษ์ รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมโล่รางวัล ส่วนผลการประกวดร้านอาหาร ประเภท CLEAN FOOD GOOD TASTE และการแต่งกายยอดเยี่ยม รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ร้านมารศรีก๋วยเตี๋ยวกุ๊ย รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ร้านแม่จู้ทุ่งคา และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ร้านเต้าฮวยโบราณ

นอกจากนี้ ได้มีการมอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนกองทุนสงเคราะห์ค่ารักษาพยาบาลและจัดซื้อยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ สำหรับใช้ในโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต จากร้านค้า จำนวน 9 ร้าน และร้านเครื่องเล่น เป็นจำนวนเงิน 55,000 บาท

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.