อบจ.ภูเก็ต มอบประกาศนียบัตร หลักสูตร การทำผ้ามัดย้อม
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต มอบประกาศนียบัตร หลักสูตร การทำผ้ามัดย้อม

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 15.30 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ ประจำปี 2562 หลักสูตร “การทำผ้ามัดย้อมสโนติกภูเก็ต” รุ่นที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2562 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ต โดยมีผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมจากประชาชนในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 50 คน ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางมีนา อยู่คง ประธานกลุ่มผ้าสโนติกและแปรรูปผลิตภัณฑ์ ตำบลกมลา และนางข้อตี้ย่ะ อะนะฝรั่ง สมาชิกกลุ่มผ้าสโนติกฯ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว

นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ หลักสูตร “การทำผ้ามัดย้อมสโนติกภูเก็ต” จะได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและครอบครัว เป็นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำไปประกอบอาชีพเสริมได้อย่างดี ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณวิทยากรทั้ง 2 ท่าน ที่ได้เสียสละเวลามาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.