อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นางอารีย์ แสนสม รองปลัด อบจ.ภูเก็ต นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต และหัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ บริเวณปลายแหลมสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน

การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจกรรมอันเป็นการเทิดพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเพิ่มผลผลิตพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำและเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้เกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรสัตว์น้ำ รวมทั้งสิ่งแวดล้อมในแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อรณรงค์ให้ชุมชนมีส่วนร่วม และตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟู และร่วมกันบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรสัตว์น้ำ ให้เกิดประโยชน์ยั่งยืนตลอดไป เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน ชุมชนชาวประมง ประชาชนทุกหมู่เหล่า เพื่อให้เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ และภาคประชาชน ประชาสังคม โดยสัตว์น้ำที่ปล่อยในวันนี้ ประกอบด้วย พันธุ์กุ้งทะเล จำนวน 1,000,000 ตัว และพันธุ์ปลากะพงขาว จำนวน 10,000 ตัว โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 5 (ภูเก็ต)

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.