อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะจากสถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อศึกษาดูงาน
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะจากสถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นางอารีย์ แสนสม รองปลัด อบจ. นางชุติมา จันทร์มี ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ. และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ร่วมต้อนรับคณะนักศึกษาจากสถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 73 เพื่อศึกษาดูงานในหัวข้อ “ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม ชั้น 2 จังหวัดภูเก็ต

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.