อบจ.ภูเก็ต ร่วมเปิดโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมเปิดโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” (บริเวณถนนภูเก็ต) บริเวณสวนสาธารณะสี่แยกสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต และเปิดโครงการ “สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (สะพานหิน)” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายใต้โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยมี นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต นางอารีย์ แสนสม รองปลัด อบจ. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มมวลชน และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วม

กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้จังหวัดคัดเลือกถนน จังหวัดละ 1 สายทาง และคัดเลือกสวนหย่อม/สวนสาธารณะที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม หรือเศรษฐกิจ หรือเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดละ 1 แห่ง ซึ่งจังหวัดภูเก็ตได้พิจารณาคัดเลือกถนนภูเก็ตเป็นถนนเฉลิมพระเกียรติของจังหวัดภูเก็ต เนื่องจากเป็นถนนสายหลักในการเดินทางไปยังสวนสาธารณะสะพานหิน หรือ “เลในเมือง” มีระยะทาง 1,010 เมตร และคัดเลือกสวนสาธารณะสะพานหิน เป็นสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องจากสวนสาธารณะสะพานหินเป็นสวนสาธารณะในเขตเมือง ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวใกล้ตัวเมืองมากที่สุด จึงเป็นการเปิดโอกาสให้จิตอาสาและประชาชนภาคส่วนต่างๆ ได้ร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ การปรับปรุงผิวถนน บาทวิถีเส้นจราจรและพัฒนาภูมิทัศน์ ตัดแต่งต้นไม้ ปลูกต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ รวมถึงทำกิจกรรมปรับปรุง ดูแลรักษาทางเข้า การเพิ่มแสงสว่าง การเก็บกวาดขยะชายหาด การจัดทำซุ้ม ป้ายชื่อสวนหย่อม การปลูกป่าโกงกางในพื้นที่ชายหาด การปรับปรุงเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.