อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับ จ.ภูเก็ต ประดับไฟศาลากลาง เพื่อเทิดพระเกียรติ
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับ จ.ภูเก็ต ประดับไฟศาลากลาง เพื่อเทิดพระเกียรติ

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 19.00 น. ที่ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมประดับไฟอาคารศาลากลางจังหวัดภูเก็ต เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมี นางอารีย์ แสนสม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กล่าวรายงานในพิธี ซึ่งมี หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วม

นางอารีย์ แสนสม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลกำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 จึงได้จัดกิจกรรมประดับไปรอบอาคารศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้ เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตแห่งนี้ กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน เมื่อปี พ.ศ.2520 ซึ่งเป็นอาคารที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และมีคุณค่าทางสถาปัตยกรรม เป็นสถานที่ราชการที่เป็นศูนย์รวมของหน่วยงานต่างๆ ที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการติดต่อราชการ ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันนับเวลาอายุประมาณ 112 ปี (ก่อสร้างระหว่างปี พ.ศ. 2450-2456) ซึ่งถือว่าเป็นอาคารที่เก่าแก่แต่ทรงคุณค่าเป็นอย่างยิ่ง และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสอันเป็นมิ่งมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา จึงได้ประดับไฟรอบอาคารศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีความสวยงามเด่นสง่า และเปิดให้ผู้สนใจหรือนักท่องเที่ยวเข้าชมได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2562 ระหว่างเวลา 19.00 – 24.00 น.

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.