เทศกาลอาหารพื้นเมืองของดีชาวภูเก็ต ครั้งที่ 9
ข่าว ภูเก็ต

เทศกาลอาหารพื้นเมืองของดีชาวภูเก็ต ครั้งที่ 9

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 19.30 น. นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เทศกาลอาหารพื้นเมืองของดีชาวภูเก็ต (PHUKET LOCAL FOOD FESTIVAL) ครั้งที่ 9 อร่อยได้ ไร้แอลกอฮอล์” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 24 มกราคม 2560 ณ บริเวณเวทีกลางสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดย นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของการจัดงาน ซึ่งมี นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย คณะสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต นางสาวณัจยา แก้วนุ้ย ผู้จัดการโครงการส่งเสริมสนับสนุนอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพ “อร่อยได้ ไร้แอลกอฮอล์” รวมถึงแขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน และประชาชน เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยภายในพิธีเปิดงาน ได้มีการร่วมกันปรุง “แกงจืดเต้าหู้ปลาเค็มหม้อใหญ่ที่สุดในโลก” โชว์การทำยำยอดหมุย แข่งขันการทำก๋วยเตี๋ยวกุ๊ย และการแสดงของวงเล็กๆ จากโรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) ร่วมชิมอาหารพื้นเมืองจังหวัดภูเก็ต การแสดงพิธีเปิด ชุดบาบ๋าร่วมสมัย และการแสดงศิลปวัฒนธรรม

นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ.ภูเก็ต ซึ่งปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงานเทศกาลอาหารพื้นเมืองของดีชาวภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต โดยนำอัตลักษณ์วัฒนธรรมด้านอาหารและการแต่งกายพื้นเมืองภูเก็ตเป็นสื่อในการนำเสนอสู่ตลาดท่องเที่ยว ให้นักท่องเที่ยวมีความมั่นใจในการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยและสะอาด รณรงค์งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลด ละ เลิกการใช้โฟมบรรจุอาหาร

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ มีกำหนด 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 20 – 24 มกราคม 2560 ซึ่งมีกิจกรรมที่หลากหลาย ประกอบด้วย การปรุงแกงจืดเต้าหู้ปลาเค็มหม้อใหญ่ที่สุดในโลก แข่งขันการทำก๋วยเตี๋ยวกุ๊ย การแสดงดนตรีเพลงพระราชนิพนธ์ การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย การแสดงของนักเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต สาธิตการปรุงอาหาร ทำขนมไทย แกะสลักผักผลไม้ น้ำแข็ง ออกร้านจำหน่ายอาหาร ผลิตภัณฑ์ เป็นต้น โดยได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รวมถึงหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี

ด้าน นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก ได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุกอันดามัน” และมีจุดเด่นหลายด้านไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม และวิถีชีวิตชาวภูเก็ต ซึ่งเชื่อมโยงสู่วัฒนธรรมเกี่ยวกับอาหารการกินของคนภูเก็ต อาหารของชาวภูเก็ตได้รับการผสมผสานทางวัฒนธรรมของชาวพื้นเมืองและชาวจีน จึงกล่าวได้ว่าอาหารพื้นเมืองภูเก็ตมีความผูกพันกับวิถีชีวิตคนภูเก็ต การได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองภูเก็ต ก็เสมือนกับว่าได้เรียนรู้วัฒนธรรม และความเป็นอยู่ของชาวภูเก็ตผ่านอาหารการกินไปด้วย ดังนั้น แนวคิดที่ได้นำเอกลักษณ์ด้านอาหารพื้นเมืองมาเป็นจุดขายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตถือเป็นความหลากหลายอีกด้านหนึ่ง ที่สามารถพัฒนาการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี และยังเป็นการสร้างทางเลือกที่ดีให้แก่ผู้มาเยือนเมืองภูเก็ตในการสัมผัสกับวิถีชีวิตพื้นเมืองของจังหวัดภูเก็ตด้วย ซึ่งควรแก่การอนุรักษ์ให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่นแห่งนี้

ทั้งนี้ จึงขอสนับสนุนและเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งที่มีการจัดงาน “เทศกาลอาหารพื้นเมืองของดีชาวภูเก็ต” ในครั้งนี้ เพื่อเน้นความโดดเด่นทางวัฒนธรรมด้านอาหาร และเป็นการประชาสัมพันธ์อาหารพื้นเมืองของชาวภูเก็ตให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักและรับทราบข้อมูลเส้นทางการท่องเที่ยว จึงเชื่อมั่นว่างานนี้จะสร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวที่ดีให้แก่จังหวัดภูเก็ตได้อีกมุมมองหนึ่งในตลาดท่องเที่ยว

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.