อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะจาก อบจ.สุราษฎร์ธานี
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะจาก อบจ.สุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.30 น. นายสุวรรณ จันปลั่งสิริกุล ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมต้อนรับคณะจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อศึกษาดูงานตามโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพผู้นำด้านการท่องเที่ยว ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม อบจ.ภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.