อบจ.ภูเก็ต ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี ในพิธีเปิดอุโมงค์ทางลอดจุดตัดทางหลวง
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี ในพิธีเปิดอุโมงค์ทางลอดจุดตัดทางหลวง

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นาย อาคม เติมพิทยาไพสิทธิ์ รมต.ว่าการกระทรวงคมนาคม พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รมต.ว่าการกระทรวงมหาดไทย นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมต.ว่าการกระทรวงการคลัง และคณะ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดทางลอดจุดตัดทางหลวง หมายเลข 4021 ตัดกับ 4024 กับ 4028 กับถนนเทศบาล (ห้าแยกฉลอง) จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อม\ดร.ไกรวุฒิ คุ้มบ้าน เลขานุการสภา อบจ.ภูเก็ต นายโอภาส ชอบดี สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นายมนู เขียวคราม สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นายประสิทธิ์ โยธารักษ์ ผู้อำนวยการกองกิจการขนส่ง อบจ. ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต ร่วมให้การต้อนรับ ณ บริเวณสนามหน้าโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

สำหรับโครงการก่อสร้างทางลอดห้าแยกฉลอง สร้างขึ้นเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดและส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตมีการเติบโตทางการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ปริมาณรถเพิ่มขึ้น และมีปัญหาการจราจรติดขัดในหลายจุด โดยเฉพาะจุดที่มีการก่อสร้างแห่งนี้ถือเป็นพื้นที่เชื่อมโยงไปสู่แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ อาทิ แหลมพรหมเทพ ชายหาดกะตะ และหาดกะรน ใช้งบประมาณการก่อสร้าง 546 ล้านบาทเศษ มีความยาว 730 เมตร กว้าง 9.50-10.5 เมตร ความสูงช่องทางลอด 5.50 เมตร หลังคาทางลอด ความยาว 361 เมตร ผิวจราจรเป็นขนาด 2 ช่องทางจราจรไปกลับ ใช้เทคนิคแบบขุดเปิดหรือ Open Cut ด้วยวิธีการก่อสร้างจากบนลงล่าง ภายในตกแต่งด้วยประติมากรรมที่บอกเล่าวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของภูเก็ต ส่วนภายนอกมีประติมากรรมหอนาฬิกาดอกบัวทองพร้อมด้วยรูปแกะสลักหลวงพ่อแช่มพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวภูเก็ต

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา กระทรวงคมนาคมโดยกรมทางหลวงได้ดำเนินงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหลัก รวม 6 โครงการ เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย โครงการก่อสร้างทางลอดแยกเข้าสนามบิน ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าเปิดใช้ได้ในเดือนตุลาคมนี้ โครงการทางหลวงแนวใหม่สายบ้านสาคูเกาะแก้วอยู่ระหว่างศึกษาความเหมาะสม ทางลอดแยกบางคูเปิดใช้ตุลาคม 2560 ทางลอดสามกองเปิดใช้เมื่อมกราคม 2559 ทางลอดแยกดาราสมุทรเปิดใช้เมื่อเมษายน 2550 และโครงการทางพิเศษกะทู้ป่าตองหรือโครงการอุโมงค์ทางลอดป่าตองอยู่ระหว่างการศึกษาออกแบบโดยการทางพิเศษ

นอกจากนี้ จังหวัดภูเก็ตยังเร่งการพัฒนาการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม) เดินหน้าพัฒนาระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ตเพื่อสนองนโยบายประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ ปี 2561-2580 โดยมีระบบการเดินรถหรือระบบรถไฟรางเบาทางวิ่งระดับพื้นดินยกระดับและใต้ดิน คาดว่าจะมีปริมาณผู้โดยสารต่อวันราว 32,000คน ระยะทาง 42 กิโลเมตรโดยมีจำนวนสถานีทั้งสิ้น 21 สถานี แบ่งเป็นระดับพื้นดิน 19 สถานีและยกระดับหนึ่งสถานีใต้ดินสถานี โดยจะใช้ระยะเวลาเดินทางจากสนามบินนานาชาติภูเก็ตไปยังห้าแยกฉลองราว 70 นาที

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.