อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมเตรียมพร้อมรับ นายกรัฐมนตรี
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมเตรียมพร้อมรับ นายกรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางวาสนา ศรีวิลัย ผู้อำนวยการสำนักการช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานเพื่อการเตรียมการรับการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) และเป็นประธานตรวจเยี่ยมการฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ พ.ศ. 2562 (IDMAx 2019) ครั้งที่ 2/2562 โดยมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุมอาคารคอซิมบี้ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

ด้วยนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) และคณะมีกำหนดการเดินทางตรวจราชการจังหวัดภูเก็ต และเป็นประธานตรวจเยี่ยมการฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ พ.ศ. 2562 (IDMAx 2019) ในวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ท่าเทียบเรือน้ำลึกภูเก็ต อ่าวมะขาม ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ดังนั้น จึงได้จัดประชุมในครั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมฯ การแถลงแผนฯ รวมถึงพิจารณาความก้าวหน้าคณะทำงานต่างๆ ได้แก่ คณะทำงานด้านการรักษาความปลอดภัย/มวลชน/การจราจร คณะทำงานประสานการเดินทาง และการจัดหารรถ คณะทำงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข คณะทำงานด้านการจัดเตรียมสถานที่ ทางลอดห้าแยกฉลอง คณะทำงานด้านการจัดเตรียมสถานที่ตรวจเยี่ยมในพื้นที่ ท่าเทียบเรือน้ำลึกอ่าวมะขาม ด้านระบบขนส่งทางบก ทางอากาศ ระบบไฟฟ้า การสื่อสาร การรักษาพยาบาล การรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก คณะทำงานโครงการพัฒนาท่าเทียบเรือน้ำลึกภูเก็ต อ่าวมะขาม คณะทำงานการรับเรื่องร้องทุกข์ คณะทำงานประสานด้านการประชาสัมพันธ์ คณะทำงานในการประสานงานด้านที่พัก และคณะทำงานด้านสารัตถะ เป็นต้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.