อบจ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมเต้นแอโรบิกออกกำลังกาย ทุกวันพุธ
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมเต้นแอโรบิกออกกำลังกาย ทุกวันพุธ

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกิจกรรมเต้นแอโรบิกออกกำลังกายทุกวันพุธ เพื่อสุขภาพ ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เพื่อให้ข้าราชการทั่วประเทศออกกำลังกายทุกวันพุธของสัปดาห์ ระหว่างเวลา 15.00-16.30 น. เพื่อส่งเสริมสุขภาพของข้าราชการ และกระตุ้นให้ข้าราชการมีความพร้อมในการทำงาน

อบจ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมเต้นแอโรบิกออกกำลังกายทุกวันพุธเพื่อสุขภาพ ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.