อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับนายกรัฐมนตรี ในการตรวจราชการ
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับนายกรัฐมนตรี ในการตรวจราชการ

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นางวาสนา ศรีวิลัย ผู้อำนวยการสำนักการช่าง อบจ. เข้าร่วมประชุมการเตรียมการรับการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) และคณะ และเป็นประธานตรวจเยี่ยมการฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ พ.ศ. 2562 (IDMAx 2019) ในวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ท่าเทียบเรือน้ำลึกภูเก็ต อ่าวมะขาม ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุมอาคารคอซิมบี้ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

ในการนี้ ได้นำเสนอภาพรวมพิธีเปิดอุโมงค์ห้าแยกฉลอง การนำเสนอภาพรวมการฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ พ.ศ.2562 (IDMAx 2019) ณ ท่าเทียบเรือน้ำลึกภูเก็ต อ่าวมะขาม โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือน้ำลึกภูเก็ต อ่าวมะขาม การนำเสนอภาพรวมการลงพื้นที่ตรวจสถานที่รับประทานอาหารกลางวัน ณ ทัพเรือภาคที่ 3 การลงพื้นที่ของคณะส่วนล่วงหน้านายกรัฐมนตรี รวมถึงได้พิจารณาการซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานจัดเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่รับผิดชอบ

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.