อบจ.ภูเก็ต จัดแข่งขัน วิ่งมินิมาราธอน PPAO MINIMARATHON 2019
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต จัดแข่งขัน วิ่งมินิมาราธอน PPAO MINIMARATHON 2019

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 05.30 น. ที่สนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน วิ่ง อบจ.ภูเก็ต มินิมาราธอน “PPAO MINIMARATHON 2019” โดย นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของการจัดโครงการ ซึ่งมี นางอารีย์ แสนสม รองปลัด อบจ. พร้อมด้วย คณะสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และผู้มีเกียรติ เข้าร่วม

นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า การแข่งขันวิ่ง อบจ.ภูเก็ต มินิมาราธอน 2019 ได้ดำเนินการภายใต้ความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กับชมรมวิ่งไข่มุกอันดามันภูเก็ต ร่วมจัดการแข่งขันวิ่ง 2 ระยะทาง ประกอบด้วย ระยะทางฟันรัน 3.5 กิโลเมตร และระยะทางมินิมาราธอน 10 กิโลเมตร ได้แบ่งรุ่นอายุการแข่งขันออกเป็น 26 รุ่นอายุ ซึ่งมีนักกีฬาลงสมัครแข่งขัน กว่า 1,700 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย และได้ใช้กีฬาเป็นสื่อกลางในการสร้างมิตรภาพ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน

ด้าน นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า รู้สึกยินดีและปลาบปลื้มเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เห็นนักกีฬาทุกคนให้ความสำคัญกับการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย อันส่งผลให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจ ซึ่งต้องขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และชมรมวิ่งไข่มุกอันดามันภูเก็ต ที่ได้ร่วมจัดการแข่งขันให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในวันนี้

ทั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ จะเป็นการส่งเสริมให้นักกีฬาทุกคนได้มีสุขภาพพลานามัยที่ดี ได้สร้างมิตรภาพอันดีระหว่างกัน และได้ร่วมแข่งขันอย่างมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.