อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงาน อบจ.สัญจร
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงาน อบจ.สัญจร

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานโครงการ อบจ.สัญจร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมี นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นายศักดิ์ชาย เชาวน์ไวย รองประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นายไกรวุฒิ คุ้มบ้าน เลขานุการสภา อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย คณะสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ผู้บริหารโรงเรียนในพื้นที่ ผู้นำท้องถิ่น และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

ทั้งนี้ ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กำหนดจัดโครงการ อบจ.สัญจร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 ในวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 เวลา 08.00-14.00 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โดยร่วมกับจังหวัดภูเก็ต องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 เพื่อพบปะเยี่ยมเยียนประชาชน รับฟังความคิดเห็น ปัญหาความต้องการของประชาชนเพื่อจัดบริการสาธารณะในการพัฒนาท้องถิ่น โดยจัดกิจกรรมการออกหน่วยให้บริการแก่ประชาชน ทั้งของหน่วยงานราชการและเอกชน การให้ความบันเทิง และการจัดเวทีประชาคม ตลอดจนเพื่อการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ตามแนวทางของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป อบจ.ภูเก็ต ที่มุ่งสร้างความรัก ความสามัคคี ความปรองดอง โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน

การประชุมในครั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน อบจ.สัญจร โดยมีคณะทำงานฝ่ายต่างๆ ประกอบด้วย ฝ่ายพิธีการและกิจกรรม ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายจัดสถานที่ ฝ่ายเวทีประชาคม ฝ่ายต้อนรับ ฝ่ายยานพาหนะ การจราจร และรักษาความปลอดภัย ฝ่ายติดตามและประเมินผล

สำหรับกิจกรรมในงาน อบจ.สัญจร ในครั้งนี้ ประกอบด้วย การแสดงบนเวทีของนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 การแสดงวงดนตรีลูกทุ่ง การแสดงวงโฟล์คซอง และการแสดงกิจกรรมประกอบเพลง อีกทั้งมีหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการมากมาย อาทิ ตรวจสุขภาพเบื้องต้น โดยโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต, ให้คำปรึกษาและความรู้ด้านสุขภาพ โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกมลา, แจกแว่นสายตายาวสำหรับผู้สูงอายุ โดยเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต, บริการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ โดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต, สาธิตเครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง โดย สนง.กกต.จังหวัดภูเก็ต, ระบายสีภาพพระราชกรณียกิจรัชกาลที่ 9 โดย กศน.อำเภอกะทู้, บริการผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว โดย สนง.ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต, ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการปลูก-ดูแลรักษาพืช โดย สนง.เกษตรจังหวัดภูเก็ต/เกษตรอำเภอกะทู้, รับคำร้องขออนุญาตเกี่ยวกับด้านสาธารณสุข รับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ และรับเรื่องราวร้องทุกข์ โดย อบต.กมลา รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน จัดนิทรรศการโครงการภูเก็ตแคร์ ห้องสมุดเคลื่อนที่ แจกพันธุ์ไม้ โดย อบจ.ภูเก็ต เป็นต้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.