อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบจ.เชียงใหม่
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบจ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นางอารีย์ แสนสม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษาดูงานการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีในบริบทขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เพื่อจะนำไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.