อบจ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.30 น. นางอารีย์ แสนสม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วย นายสาวกมลทิพย์ เอ่งฉ้วน หัวหน้าสำนักปลัด อบจ. นางสาวฌลาณัฏฐ์ คิดใจเดียว ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ อบจ. และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ร่วมรับชมการแสดงกิจกรรมมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งหวัดภูเก็ตจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22-28 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้จัดการแสดงของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดทั้ง 5 โรงเรียน ในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ประกอบด้วย การแสดงจินตลีลาประกอบเพลง, การแสดงจินตลีลาประกอบเพลงพระราชนิพนธ์, การแสดงชุดการละเล่นเด็กไทย, การแสดงชุดทักษิณนารี, การแสดงชุดนาฏยมวยไทย, การแสดงบรรเลงดนตรีไทย, การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์, การแสดงชุดสิงโตน้อยนาบอน และการแสดงชุดกลองยาว เป็นต้น

ทั้งนี้ จะมีการแสดงทุกคืนตั้งแต่เวลา 18.00 -21.30 น. โดยเป็นการแสดงจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, กลุ่มโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต, กลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต, การแสดงจากโรงเรียนสตรีภูเก็ต, โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย, โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต, โรงเรียนกะทู้วิทยา, โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม, โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต, โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง โดยมีประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมชมการแสดงมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.