อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุม ภาครัฐและเอกชน แก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุม ภาครัฐและเอกชน แก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางอารีย์ แสนสม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วย นางสาวฌลาณัฏฐ์ คิดใจเดียว ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต (กรอ.จังหวัดภูเก็ต) ครั้งที่ 3/2562 โดย นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ซึ่งมี นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

ทั้งนี้ มีเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 2/2562 เรื่องการบริหารจัดการน้ำอุปโภค/บริโภค การแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พร้อมทั้งแจ้งเพื่อทราบการรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดภูเก็ต รายงานสถานการณ์การท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต รวมถึงพิจารณาให้ ททท.ภูเก็ต และการท่าอากาศยานภูเก็ต พิจารณาเสนอเพิ่มเติมเที่ยวบินจากต่างประเทศเพื่อแก้ปัญหานักท่องเที่ยวลดลง ตลอดจนการแก้ปัญหาเรื่องวีซ่าที่เหมาะสมกับชาวต่างชาติที่พักอาศัยระยะยาวในประเทศไทย แนวทางการจัดทำผังเมืองภูเก็ตที่มีความเหมาะสมกับจังหวัดใน 10-20 ปี และการเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการขยะในอีก 20 ปี

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.