อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จ.ภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จ.ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นางสาวฌลาณัฏฐ์ คิดใจเดียว ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัด เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดภูเก็ต (ก.บ.จ.ภูเก็ต) ครั้งที่ 2/2562 โดยมี นายภคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน

ประธานได้แจ้งเพื่อทราบเรื่องผลการพิจารณาการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการและงบประมาณรายจ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รวมถึงพิจารณาเรื่องการขอใช้เงินเหลือจ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ค่าปรับของโครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวน้ำตก ร.6 หมู่ที่ 6 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ ขอใช้เงินเหลือจ่ายเพื่อดำเนินโครงการ Y2 โครงการแสงสว่างเพื่อความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขอโอนเปลี่ยนแปลงเพื่อดำเนินโครงการ Y2 โครงการปรับปรุงไฟจราจรบริเวณแยกภายในเขตเทศบาล เป็นต้น

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.