อบจ.ภูเก็ต เปิดโครงการอบรมจริยธรรมอิสลาม จ.ภูเก็ต ปี 2567
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต เปิดโครงการอบรมจริยธรรมอิสลาม จ.ภูเก็ต ปี 2567

วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมจริยธรรมอิสลามจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 27 ประจำปี 2567 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน โดยนายปิยเดช เชื้อฉลาด ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวต้อนรับ และนายวิรัช พาที นายกสมาคมส่งเสริมจริยธรรมอิสลามจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงาน ซึ่งมีนายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต คณะสมาชิกสภา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต รวมถึงผู้นำศาสนา ผู้นำองค์กร หัวหน้าครอบครัว แม่บ้าน นักศึกษา เยาวชน และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมการอบรมจำนวน 800 คน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านศาสนา การศึกษา เศรษฐกิจและสังคม นำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติศาสนกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิต มีแนวคิดในการพัฒนาครอบครัว ชุมชนและสังคม เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรม มีความมั่นใจในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องและมีความสุข

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับสมาคมส่งเสริมจริยธรรมอิสลามจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการด้านกิจการศาสนาอิสลาม อบจ.ภูเก็ต คณะกรรมการด้านกิจการสตรีมุสลิม อบจ.ภูเก็ต และโรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต จัดโครงการฯ ในวันอาทิตย์ ตั้งแต่วันที่ 7 ก.ค.2567 ถึงวันอาทิตย์ที่ 25 ส.ค.2567 ณ โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต เป็นเวลา 8 สัปดาห์ โดยทำพิธีเปิดการอบรมในวันนี้ และพิธีปิดในวันที่ 25 ส.ค.2567 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.