ปลูกต้นไม้ ตามโครงการ 72 ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่าเฉลิมพระเกียรติ
ข่าว ภูเก็ต

ปลูกต้นไม้ ตามโครงการ 72 ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่าเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 28 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นางอุษา สุขประเสริฐ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต เขต 12 อำเภอเมือง และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ตามโครงการ 72 ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ บริเวณป่าชายเลน ท้องที่ หมู่ที่ 6 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน

สำหรับกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันนี้ เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการปลูกต้นไม้ ในพื้นที่ป่าชายเลน ท้องที่หมู่ที่ 6 ตำบลวิชิต เนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ กล้าไม้ที่ปลูก ได้แก่ โกงกางใบเล็ก และโกงกางใบใหญ่ จำนวน 300 ต้น เพื่อความสมดุลและยั่งยืนให้กับระบบนิเวศ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ประชาชนร่วมกิจกรรม จำนวน 200 คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.