พิธีปล่อยแถว จัดระเบียบสังคม ปราบปรามผู้มีอิทธิพล พื้นที่ จ.ภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

พิธีปล่อยแถว จัดระเบียบสังคม ปราบปรามผู้มีอิทธิพล พื้นที่ จ.ภูเก็ต

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.30 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมในพิธีปล่อยแถวจัดระเบียบสังคม และปราบปรามผู้มีอิทธิพลทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานมอบนโยบาย พร้อมด้วย นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายอรรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ตำรวจ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ สถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ตได้สนองนโยบายของรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพลทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยมีการจัดตั้ง “ชุดเฉพาะกิจระดับจังหวัดและระดับอำเภอ” โดยบูรณาการหน่วยงานด้านความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่ทุกภาคส่วน ร่วมกับ “ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครอง” และ “ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด” เพื่อเป็นกลไกในการบูรณาการทุกภาคส่วน นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ โดยชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพลทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ในวันนี้ประกอบไปด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมสนธิกำลังบูรณาการทำงานร่วมกัน 550 นาย

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.