อบจ.ภูเก็ต ร่วมเป็นเกียรติในการประกวด สุดยอดผ้า จ.ภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมเป็นเกียรติในการประกวด สุดยอดผ้า จ.ภูเก็ต

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายก อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมเป็นเกียรติในการประกวดสุดยอดผ้าจังหวัดภูเก็ต โดยมี นางบุษดี สุวรรณรัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทย เป็นประธาน ณ ห้องประชุมราไวย์ ชั้น 2 อาคาร R-Phuket Hotel วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการในครั้งนี้ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย เพื่อคัดเลือกผ้าที่เป็นลายอัตลักษณ์ของจังหวัด ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงพระวิริยะอุตสาหะ ปฏิบัติราชกรณียกิจในการส่งเสริมเรื่อง “ผ้าไทย” และงานทัศนศิลป์ท้องถิ่นให้กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้ง รวมถึงเป็นการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และเผยแพร่ให้ทั่วโลกรู้จักถึงคุณค่าของผ้าไทย และเป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น โดยมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประกวดจาก 3 อำเภอจำนวน 19 ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ และมีผลงานส่งเข้าร่วมประกวดจำนวน 26 ชิ้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.