3 อำเภอ 3 อ. อบจ.ท้าวิ่ง ตามโครงการประชาชนภูเก็ตสุขภาพดี
ข่าว ภูเก็ต

3 อำเภอ 3 อ. อบจ.ท้าวิ่ง ตามโครงการประชาชนภูเก็ตสุขภาพดี

วันที่ 28 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดกิจกรรม 3 อำเภอ 3 อ. อบจ.ท้าวิ่ง ตามโครงการประชาชนภูเก็ตสุขภาพดี ด้วยวิถี 3 อ. (อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์) ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ อ่างเก็บน้ำบางวาด ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต โดยนางกัลยา วัฒนเกษมเสวี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต กล่าวรายงาน ซึ่งมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และประชาชน เข้าร่วม
.
อบจ.ภูเก็ต ได้กำหนดจัดกิจกรรม 3 อำเภอ 3 อ. อบจ.ท้าวิ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และมีสุขภาพที่ดีขึ้น ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนจังหวัดภูเก็ต จำนวน 6,000 คน กำหนดจัดงานครั้งละ 2,000 คน จำนวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 28 เม.ย.2567 ณ อ่างเก็บน้ำบางวาด ต.กะทู้ อ.กะทู้ ครั้งที่ 2 วันที่ 25 พ.ค.2567 ณ อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง และ ครั้งที่ 3 วันที่ 22 มิ.ย.2567 ณ อ่างเก็บน้ำคลองกระทะ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.