อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมหารือแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำใช้ ในการอุปโภค
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมหารือแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำใช้ ในการอุปโภค

วันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายไมตรี มุกสิกะโปน หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และนายกฤดินิธิ รักษาราษฎร์ นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้ในการอุปโภค เนื่องจากภัยแล้งฝนไม่ตกตามฤดูกาล โดย นายสุกฤษฏิ์ กลิ่นสนธิ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต เป็นประธาน ซึ่งมี นายโสภณ ทองไสย หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม พร้อมลงสำรวจพื้นที่บริเวณสถานีสูบน้ำบริเวณเขื่อนบางวาด เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในเบื้องต้นต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.