อบจ.ภูเก็ต ปรับพื้นที่ฝายเก็บกักน้ำ บริเวณหลังวิทยาลัยเทคนิคถลาง
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ปรับพื้นที่ฝายเก็บกักน้ำ บริเวณหลังวิทยาลัยเทคนิคถลาง

วันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 12.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นางสาวอันดามัน เครือพานิช สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อำเภอถลาง เขต 6 และนายศุภชัย เคี่ยมการ นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยในการดำเนินงานปรับพื้นที่ฝายเก็บกักน้ำ บริเวณด้านหลังวิทยาลัยเทคนิคถลาง เพื่อให้ทางวิทยาลัยฯ ได้ใช้น้ำในฤดูแล้ง และเพื่อเป็นแหล่งกักน้ำไม่ให้ล้นเอ่อเข้าพื้นที่ถนนสายหลักบริเวณถนนเทพกระษัตรี (หน้าปั๊มนำมันซัสโก้) ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและมีน้ำท่วมบ่อยครั้งในฤดูฝน ป้องกันปัญหาน้ำท่วมบริเวณใกล้เคียงในช่วงฤดูฝน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.