นายก อบจ.ภูเก็ต เปิดโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ รุ่นที่ 2
ข่าว ภูเก็ต

นายก อบจ.ภูเก็ต เปิดโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ รุ่นที่ 2

วันที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 08.30 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต รวมถึงผู้นำชุมชน ประชาชนทั่วไป และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการฯ ดังกล่าว โดยกำหนดการฝึกอบรมในวันนี้ และศึกษาดูงานในวันที่ 24-28 เมษายน 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพ ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้สนใจนำไปประกอบอาชีพเสริม สร้างรายได้ นำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผู้เข้าร่วมโครงการได้สัมผัสกับสถานประกอบการจริงจากการศึกษาดูงาน ทำให้ได้รับความรู้ เทคนิคการทำงาน การบริหารงานหลากหลายวิธีจากกลุ่มอาชีพที่ประสบความสำเร็จ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.