อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนโครงการศิลปินน้อย
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนโครงการศิลปินน้อย

วันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีปิด “โครงการศิลปินน้อย ครั้งที่ 13” งบอุดหนุนจาก อบจ.ภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยนายคัมภีร์ นิลวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต

ทั้งนี้ อบจ.ภูเก็ต ได้สนับสนุนงบประมาณให้กับวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต จัดโครงการศิลปินน้อยขึ้นเพื่อพัฒนา EQ และ IQ ให้กับเยาวชน ที่มีอายุระหว่าง 7 – 14 ปี ได้ฝึกอบรมทางด้านศิลปะ ศิลปะคอมพิวเตอร์ ศิลปะทางด้านดนตรี นักประดิษฐ์สมัครเล่น ทางด้านภาษาต่างประเทศ และทางด้านอาหาร เป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้กับเยาวชน โดยเปิดอบรมระหว่างวันที่ 21 มีนาคม – 10 เมษายน 2567 ซึ่งมีผู้สมัครเข้าอบรมศิลปินน้อย 9 รายวิชา จำนวน 14 ห้อง รวม 260 คน ประกอบด้วย ศิลปินน้อย วิชาเชฟจูเนียร์, วิชาดนตรี, วิชาศิลปะคอมพิวเตอร์, วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น, วิชานักประดิษฐ์อิเล็กทรอนิกส์, วิชาศิลปะประดิษฐ์ และศิลปินน้อย วิชาศิลปะไทย

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.