โครงการพัฒนา และ สร้างเสริมศักยภาพบุคลากร เด็กภูเก็ตเก่ง ดี มีคุณภาพ พัฒนาการสมวัย
ข่าว ภูเก็ต

โครงการพัฒนา และ สร้างเสริมศักยภาพบุคลากร เด็กภูเก็ตเก่ง ดี มีคุณภาพ พัฒนาการสมวัย

วันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 15.30 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมเป็นเกียรติในพิธีส่งมอบโครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพบุคลากรในการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย 0-5 ปี จังหวัดภูเก็ต ภายใต้โครงการ “เด็กภูเก็ตเก่ง ดี มีคุณภาพ พัฒนาการสมวัย” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี นายนรศักดิ์ สุขสมบูรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน

ทั้งนี้ สโมสรโรตารีภูเก็ตเซ้าท์ เป็นเจ้าภาพหลักในการอุปถัมภ์โครงการนี้ มีสโมสรโรตารีคูชิโรเบย์ จากฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น และสโมสรโรตารีป่าตองบีช เป็นผู้ร่วมสนับสนุนโครงการ โดยได้รับความร่วมมือจากสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตดำเนินการจัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการระหว่างวันที่ 26 ธ.ค.2566 – 19 ม.ค.2567 ให้กับบุคลากร 3 กลุ่มในจังหวัดภูเก็ตที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย คือ เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ครู/พี่เลี้ยงจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน สามารถเฝ้าระวัง ประเมิน ส่งเสริมพัฒนาการโดยใช้ชุดอุปกรณ์ DSPM มีทักษะการสื่อสารที่ดีและให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่ผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามช่วงวัย

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.