ประชุมหารือแนวทางแก้ปัญหาจราจร จ.ภูเก็ต เส้นทางกะทู้-ศรีสุนทร
ข่าว ภูเก็ต

ประชุมหารือแนวทางแก้ปัญหาจราจร จ.ภูเก็ต เส้นทางกะทู้-ศรีสุนทร

วันที่ 9 มีนาคม 2567 เวลา 10.40 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมประชุมหารือการอุทิศที่ดินเส้นทางตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ ถึงตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรในจังหวัดภูเก็ตโดยนายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ซึ่งมีนายศรัทธา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายธีระพงศ์ ช่วยชู นายอำเภอกะทู้ นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร นายนิมิตร เอกวานิช ประธานสภาเทศบาลตำบลวิชิต นายวัฒนพงษ์ สุกใส ผู้อำนวยการสำนักงารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ที่ดินอำเภอถลาง และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมมุกอันดา (มุขหน้า ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต)

ทั้งนี้ เนื่องจากภาคเอกชนผู้มีจิตศรัทธาได้ประสงค์จะอุทิศที่ดิน บริเวณหมู่ที่ 4 ต.กะทู้ อ.กะทู้ และหมู่ที่ 3 หมู่ที่ 7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง โดยมีวัตถุประสงค์ให้ อบจ.ภูเก็ต ได้พัฒนาหรือปรับปรุงซ่อมแชมเพื่อเป็นทางสาธารณประโยชน์ เป็นเส้นทางสายรองในการสัญจรเพื่อแบ่งเบาภาระการจราจรที่ติดขัดภายในจังหวัด โดยมีผู้ประสงค์อุทิศที่ดินดังกล่าว จำนวน 3 ราย ได้แก่ นายสงวน กุลวานิช, นายกิตติ ศักดิ์ศรีทวี และนายอ่าว เอกวานิช ดังนั้น จึงได้มีการประชุมในครั้งนี้เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาที่ดินดังกล่าว เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรในจังหวัดภูเก็ต เส้นทางลัดจากบริเวณพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่กะทู้ ไปยังบริเวณเขื่อนบางเหนียวดำ ต.ศรีสุนทร

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.