อบจ.ภูเก็ต ลงสำรวจพื้นที่เพื่อปรับปรุงสนามฟุตบอล ร.ร.วัดเทพนิมิตร ต.วิชิต
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ลงสำรวจพื้นที่เพื่อปรับปรุงสนามฟุตบอล ร.ร.วัดเทพนิมิตร ต.วิชิต

วันที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายปรีชาพัฒน์ ขรรค์วิไลกุล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อำเภอเมือง เขต 10 นายวชิรวิชญ์ พึ่งแรง สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อำเภอเมือง เขต 11 และนายศุภชัย เคี่ยมการ นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล ร่วมลงสำรวจพื้นที่บริเวณสนามฟุตบอลโรงเรียนวัดเทพนิมิตร หมู่ที่ 1 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต สืบเนื่องจาก นายเกษมวุฒิ แจ่มใส ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเทพนิมิตร ได้ขอความอนุเคราะห์ อบจ.ภูเก็ต เพื่อนำเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการปรับปรุงสนามฟุตบอล เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน และให้นักเรียนได้ใช้ประโยชน์ในการออกกำลังกายต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.