อสม. จ.ภูเก็ต ประชุมถ่ายทอดความรู้ทางการแพทย์แผนไทย
ข่าว ภูเก็ต

อสม. จ.ภูเก็ต ประชุมถ่ายทอดความรู้ทางการแพทย์แผนไทย

วันที่ 21 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมพบปะแกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จังหวัดภูเก็ต ในการประชุมวิชาการถ่ายทอดความรู้ทางการแพทย์แผนไทย ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ อาคาร 2 อบจ.ภูเก็ต โดยมี นางอุษา สุขประเสริฐ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อำเภอเมือง เขต 12 นางกัลยา วัฒนเกษมเสวี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล สังกัด อบจ.ภูเก็ต และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.