อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการวันครู ประจำปี 2567 ครูวางรากฐานศิษย์ ส่งเสริมศิษย์ สร้างสรรค์
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการวันครู ประจำปี 2567 ครูวางรากฐานศิษย์ ส่งเสริมศิษย์ สร้างสรรค์

วันที่ 16 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการวันครู ประจำปี 2567 “ครูวางรากฐานศิษย์ ส่งเสริมศิษย์ สร้างสรรค์” โดยนายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายก อบจ.ภูเก็ต อ่านสารวันครู ประจำปี 2567 นายอัครวัฒน์ ศิริธัญญ์ธนากร ปลัด อบจ.ภูเก็ต กล่าวรายงาน ซึ่งมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต คณะครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมจำนวน 260 คน ณ โรงแรมเดอะพาโก้ ดีไซน์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการวันครู ประจำปี 2567 “พิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์และการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา” และมอบรางวัล “ครูดีศรี อบจ.ภูเก็ต” ประจำปี 2567 จำนวน 24 คน เพื่อประกาศเกียรติคุณและสดุดีคุณงามความดีของครู ส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ครู

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.