นายก อบจ.ภูเก็ต เปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

นายก อบจ.ภูเก็ต เปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

วันที่ 12 มกราคม 2567 เวลา 09.15 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต โดยมี นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วม

โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ผ่านกิจกรรมอย่างหลากหลาย อาทิ การจับสลากรับของขวัญ ของรางวัล กิจกรรมการเล่นเกม ตลอดจนการเลี้ยงอาหาร และเครื่องดื่มสำหรับนักเรียน โดยทุกกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทและเห็นความสำคัญของการเป็นเด็กดี รู้จักการแสดงออกอย่างถูกต้องเหมาะสม เตรียมพร้อมให้เด็กเป็นกำลังของชาติ พร้อมทั้งพัฒนาเด็กให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคงต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.