เปิดงานวันขึ้นปีใหม่ และ วันเด็กแห่งชาติ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

เปิดงานวันขึ้นปีใหม่ และ วันเด็กแห่งชาติ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ภูเก็ต

วันที่ 11 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายก อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายธีระพงศ์ ช่วยชู นายอำเภอกะทู้ เป็นประธานเปิดงาน และนางสาวเทียนชุลี นาคเสน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงาน

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดภูเก็ต จัดงานวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับความสนุกสนานรื่นเริง กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ ตระหนักในสิทธิหน้าที่ มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีพัฒนาการเต็มศักยภาพทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์และห่างไกลจากสิ่งเสพติด รวมถึงเพื่อให้ทุกส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ส่งเสริมให้เด็กมีกำลังใจในการปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.