อบจ.ภูเก็ต ขอเชิญชวนเข้าร่วมแข่งขันวิ่ง อบจ.ภูเก็ต มินิมาราธอน 2019
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ขอเชิญชวนเข้าร่วมแข่งขันวิ่ง อบจ.ภูเก็ต มินิมาราธอน 2019

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กำหนดจัดแข่งขันวิ่ง อบจ.ภูเก็ต มินิมาราธอน “PPAO MINIMARATHON 2019” ในวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562 ณ สนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้ใช้กีฬาพัฒนาศักยภาพทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสังคม มีความสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากสิ่งเสพติดและอบายมุข เพื่อให้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยความคิดเห็นและทัศนคติระหว่างกัน มีความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุข รวมทั้งเพื่อยกระดับคุณภาพและพัฒนาศักยภาพนักกีฬาวิ่งในจังหวัดภูเก็ตสู่การแข่งขันระดับประเทศ

สำหรับรุ่นอายุที่รับสมัคร มีจำนวนทั้งสิ้น 26 รุ่น แบ่งเป็น ประเภทมินิมาราธอน ระยะทาง 10 กิโลเมตร (15 รุ่นอายุ) ประกอบด้วย มินิมาราธอน ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี, รุ่นทั่วไป, รุ่นอายุ 30-34 ปี, รุ่นอายุ 35-39 ปี, รุ่นอายุ 40-44 ปี, รุ่นอายุ 45-49 ปี, รุ่นอายุ 50-54 ปี, รุ่นอายุ 55-59 ปี, รุ่นอายุ 60-64 ปี, รุ่นอายุ 65-69 ปี, รุ่นอายุ 70 ปี ขี้นไป มินิมาราธอน หญิง รุ่นทั่วไป, รุ่นอายุ 30-39 ปี, รุ่นอายุ 40-49 ปี, รุ่นอายุ 50 ปี ขึ้นไป

ประเภทฟันรัน ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร (11 รุ่นอายุ) ประเภทฟันรัน ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี, รุ่นทั่วไป, รุ่นอายุ 30-39 ปี , รุ่นอายุ 40-49 ปี, รุ่นอายุ 50-59 ปี, รุ่นอายุ 60 ปี ขี้นไป ประเภทฟันรัน หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี, รุ่นทั่วไป, รุ่นอายุ 30-39 ปี, รุ่นอายุ 40-49 ปี, รุ่นอายุ 50 ปี ขึ้นไป

ในส่วนรางวัลสำหรับนักกีฬาที่ชนะการแข่งขัน ได้แก่ ถ้วยรางวัล สำหรับผู้ชนะการแข่งขันที่วิ่งเข้าเส้นชัยในอันดับที่ 1-10 ของแต่ละรุ่นอายุ และเหรียญรางวัลสำหรับนักกีฬาทุกคนที่วิ่งเข้าเส้นชัย

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจสมัครได้ด้วยตัวเอง ที่กองการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ.ภูเก็ต (รพ.อบจ.ภูเก็ต) ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 (รับจำนวนจำกัด 2,000 คนเท่านั้น) อัตราค่าสมัคร 300 บาท ทุกรุ่นอายุ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 7621 7087 (ในวันเวลาราชการ) หรือสมัครออนไลน์ได้ที่ www.phuketcity.org

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.