พิธีเจริญพระพุทธมนต์ มหากุศลใหญ่ไถ่ชีวิตโค ครั้งที่ 13
ข่าว ภูเก็ต

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ มหากุศลใหญ่ไถ่ชีวิตโค ครั้งที่ 13

วันที่ 23 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงาน “พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ปฏิบัติธรรมกลั่นใจใส อุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับ มหากุศลใหญ่ไถ่ชีวิตโค 15 ตัว ครั้งที่ 13” ซึ่งจัดโดยชมรมเสริมสร้างคนดีจังหวัดภูเก็ต ส่งมอบให้แก่ “ธนาคารโค จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อการเกษตร” โดยมี นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ภูเก็ต รวมถึงตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ และประชาชนเข้าร่วมจำนวนมาก ณ บริเวณปลายแหลมสะพานหิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต

กิจกรรมดังกล่าว ได้ดำเนินการมาเป็นประจำทุกปี ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของการสืบสานประเพณีอันดีงาม ในเรื่องการสั่งสมบุญด้วยการให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และสวดมนต์พระสูตรบท “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ตลอดจนแสดงความกตัญญู ด้วยการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.