พิธีเปิดงานวันดินโลก จ.ภูเก็ต ปี 2566
ข่าว ภูเก็ต

พิธีเปิดงานวันดินโลก จ.ภูเก็ต ปี 2566

วันที่ 18 ธันวาคม 2566 นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันดินโลกจังหวัดภูเก็ต ปี 2566 โดย นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต หมู่ที่ 8 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชน เข้าร่วม

สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต จัดงานวันดินโลกจังหวัดภูเก็ต ปี 2566 ภายใต้หัวข้อ “Soil and Water : a source of life ดินดี น้ำสมบูรณ์เกื้อกูลชีวิต” เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาทรัพยากรดินเพื่อการเกษตร และเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจถึงความสำคัญของวันดินโลก น้อมนำแนวพระราชดำริตามศาสตร์พระราชาด้านการดูแลทรัพยากรดินอย่างยั่งยืนมาขยายผลต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.