อบจ.ภูเก็ต ดูแลประชาชน ครั้งที่ 1 ณ สวนสาธารณะลานกีฬา @ อ.กะทู้
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ดูแลประชาชน ครั้งที่ 1 ณ สวนสาธารณะลานกีฬา @ อ.กะทู้

วันที่ 16 ธันวาคม 2566 เวลา 19.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ อบจ.ภูเก็ต ดูแลประชาชน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ บริเวณสวนสาธารณะลานกีฬา @ อำเภอกะทู้ (โรงเหล้าเก่า) จังหวัดภูเก็ต โดย นายอัครวัฒน์ ศิริธัญญ์ธนากร ปลัด อบจ.ภูเก็ต กล่าวรายงาน ซึ่งมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต คณะจากเทศบาลเมืองกะทู้ แขกผู้มีเกียรติ และประชาชน เข้าร่วมงานจำนวนมาก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับเทศบาลเมืองกะทู้ จัดโครงการ อบจ.ภูเก็ต ดูแลประชาชน เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาทั้งของ อบจ.ภูเก็ต และเทศบาลเมืองกะทู้ ตลอดจนส่วนราชการต่างๆ ได้พบปะเยี่ยมเยียนประชาชน นำภารกิจงานในหน้าที่ออกมาให้บริการ จัดกิจกรรมการแสดงบนเวทีของนักเรียน การแสดงของกลุ่มพัฒนาสตรีอำเภอกะทู้ กลุ่มไลน์แดนซ์จังหวัดภูเก็ต การแสดงของศิลปิน วงแทมมะริน และวงเยาวชนคนภูเก็ต เพื่อใช้เสียงเพลงเป็นสื่อในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ที่มุ่งสร้างความรัก ความสามัคคี โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน การออกหน่วยให้บริการของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน และการบริการสินค้าราคาถูก

นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “ขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนที่ได้มีส่วนร่วมจัดกิจกรรมออกหน่วยให้บริการสนับสนุนการจัดงานโครงการ อบจ.ภูเก็ต ดูแลประชาชน ในครั้งนี้”

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.