อบจ.ภูเก็ต นำเครื่องจักรกลปรับปรุงสนามกีฬาเทิดพระเกียรตินวมินทร์ ต.กะรน
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต นำเครื่องจักรกลปรับปรุงสนามกีฬาเทิดพระเกียรตินวมินทร์ ต.กะรน

วันที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 13.20 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นายกฤดินิธิ รักษาราษฎร์ นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน ลงพื้นที่ติดตามและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการนำเครื่องจักรกลปรับพื้นที่บริเวณสนามกีฬาเทิดพระเกียรตินวมินทร์ ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต สืบเนื่องจากเทศบาลตำบลกะรน ได้ประสานผ่านนายโอภาส ชอบดี สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อำเภอเมือง เขต 13 เพื่อขอความอนุเคราะห์เครื่องจักรกล อบจ.ภูเก็ต ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ดังกล่าว เพื่อให้เกิดความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย และอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนที่ใช้ประโยชน์ในการออกกำลังกาย

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.