ธนาคารโลก เข้าหารือ แก้ปัญหา การขนส่ง คมนาคมสาธารณะใน จ.ภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

ธนาคารโลก เข้าหารือ แก้ปัญหา การขนส่ง คมนาคมสาธารณะใน จ.ภูเก็ต

วันที่ 12 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม อบจ.ภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับ ธนาคารโลก (World Bank) นำโดย ดร.เจฟฟรีย์ เดลม่อน ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสด้านการลงทุนร่วมรัฐเอกชน นายสรณ์สกุล เถาหมอ ผู้เชี่ยวชาญยุทธศาสตร์ความร่วมมือ และทีมงาน เข้าปรึกษาหารือการแก้ไขปัญหาด้านการขนส่งและคมนาคมสาธารณะในจังหวัดภูเก็ต อาทิ ระบบรถรางเบา การขุดอุโมงค์ การทำถนนใหม่ และความประสงค์การดำเนินเส้นทางเดินรถเมล์โดยสารพลังงานไฟฟ้าของ อบจ.

ทั้งนี้ ธนาคารโลกได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากต่างประเทศที่ได้ทำโครงการคล้ายกัน โดยเฉพาะการทำโครงการแบบร่วมทุนรัฐเอกชน และตกลงในการประสานความร่วมมือกันต่อไป แก้ไขปัญหาการจราจรให้กับจังหวัดภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.