ฟังความคิดเห็น ก่อสร้าง พื้นที่เรือนจำ จ.ภูเก็ต แห่งเดิมเป็นสวนสาธารณะ
ข่าว ภูเก็ต

ฟังความคิดเห็น ก่อสร้าง พื้นที่เรือนจำ จ.ภูเก็ต แห่งเดิมเป็นสวนสาธารณะ

วันที่ 12 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมจามจุรี 1 โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงแบบและรับฟังความคิดเห็นโครงการจ้างออกแบบก่อสร้างเพื่อพัฒนาและอนุรักษ์พื้นที่เรือนจำจังหวัดภูเก็ตแห่งเดิมเป็นสวนสาธารณะ โดย นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ซึ่งมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมจำนวนมาก

กิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อจัดทำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการดำเนินโครงการก่อสร้างเพื่อพัฒนาและอนุรักษ์พื้นที่เรือนจำจังหวัดภูเก็ตแห่งเดิมเป็นสวนสาธารณะ ซึ่งจังหวัดภูเก็ต สนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตดำเนินการออกแบบและก่อสร้างสวนสาธารณะ โดยนำพื้นที่ของเรือนจำภูเก็ตแห่งเดิม เนื้อที่ประมาณ 33 ไร่ กับ 21 ตารางวา เพื่อให้เป็นพื้นที่สวนสาธารณะใจกลางเมืองภูเก็ต โดย อบจ.ภูเก็ต มียุทธศาสตร์ในการออกแบบเป็นพื้นที่สาธารณะใจกลางเมือง ส่งเสริมการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ เป็นพื้นที่นันทนาการส่งเสริมสุขภาพคนเมือง เป็นสถานที่พึ่งพิงทางใจ ส่งเสริมกิจกรรมท้องถิ่นและจิตวิญญาณ เป็นพื้นที่ ยืดหยุ่น และดูแลตัวเองได้ ของเมือง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เป็นพื้นที่สีเขียวให้กับเมืองพื้นที่ฟื้นฟูป่า

โดยแบบผังการออกแบบ จะมีทางเข้าหลัก, ที่จอดรถ, อาคารพิพิธภัณฑ์, อัฒจันทร์กลางแจ้ง, สนามเด็กเล่น, ศาลาเอนกประสงค์, เจดีย์บรรจุพระธาตุ, ลานทักษิณาวัตร, พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง, สวนนิเวศน์, สนามเทนนิส, ศาลพระพุทธรูป, จุดชมวิว, ทางเดินธรรมชาติ, ทางลาดเอียง, ที่จอดรถจักรยานยนต์และที่ออกกำลังกายในร่ม

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.