ติดตามความคืบหน้า โครงการก่อสร้างศูนย์อบรมจริยธรรมอิสลาม ประจำจังหวัดภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

ติดตามความคืบหน้า โครงการก่อสร้างศูนย์อบรมจริยธรรมอิสลาม ประจำจังหวัดภูเก็ต

วันที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 12.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักช่าง อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการก่อสร้างศูนย์อบรมจริยธรรมอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต (ข้างโรงเรียนเทคนิคถลาง) ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

ทั้งนี้ อบจ.ภูเก็ต ได้ดำเนินการก่อสร้างศูนย์ฯ ดังกล่าว เพื่อเป็นสถานที่สำหรับจัดประชุม อบรมสัมมนาและจัดกิจกรรมต่างๆ ให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นศูนย์ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับการปลูกฝังด้านคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นสถานที่รองรับการจัดกิจกรรมด้านศาสนาระดับจังหวัด ภูมิภาค และระดับประเทศ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.