เตรียมจัดงาน อบจ.ภูเก็ต ดูแลประชาชน ณ สวนสาธารณะลานกีฬา @ อ.กะทู้
ข่าว ภูเก็ต

เตรียมจัดงาน อบจ.ภูเก็ต ดูแลประชาชน ณ สวนสาธารณะลานกีฬา @ อ.กะทู้

วันที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานประชุมเตรียมการจัดงาน อบจ.ภูเก็ต ดูแลประชาชน โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย คณะจากเทศบาลเมืองกะทู้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ อบจ. ภูเก็ต อาคาร 2 ชั้น 2

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับเทศบาลเมืองกะทู้ กำหนดจัดงาน อบจ.ภูเก็ต ดูแลประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 16.00-23.00 น. ณ บริเวณสวนสาธารณะลานกีฬา @ อ.กะทู้ จังหวัดภูเก็ต เพื่อพบปะเยี่ยมเยียนประชาชน จัดกิจกรรมออกหน่วยให้บริการแก่ประชาชน ทั้งของหน่วยงานราชการและเอกชน ตลอดจนมุ่งสร้างความรัก ความสามัคคี ความปรองดอง โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.